สายด่วนบริการ TEL
02-063-9138

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
       
 
            About us  
   
       
       บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
   
             ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน กลุ่มวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ ในสายงานการบริหารทรัพย์สิน
      มีประสบการณ์สูงยาวนานมาไม่น้อยกว่า 18 ปี โดยมีความปรารถนา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการบริหารการจัดการ    
      ทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ ให้เพื่อทรัพย์สินของลูกค้า  มีความคงคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
      ที่ดีกับลูกค้าที่ให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็น
      สำคัญ ซึ่งสามารถยังประโยชน์รวมให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป ดังมีเป้าประสงค์และแนวทางการบริหารงานดังนี้
   
       
 
 
   - การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารให้ผู้ว่าจ้าง  
   - การบริหารอาคาร/ทรัพย์สิน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
   อย่างมีประสิทธิภาพ
 
   - สร้างมาตรฐาน และคุณภาพการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
 
   - เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากการใช้อาคารสถานที่ให้สูงขึ้น 
   และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
   - สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน
   และคุณภาพชีวิตที่ดี
 
   - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและอย่างยั่งยืน
 
 
   
       
   บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
   
 
มีความมั่นใจใความสามารถ ในการทำหน้าที่ดูแล และควบคุมการบริหาร จัดการอาคารแบบมืออาชีพ 
  และมีความเป็นมาตรฐาน  ภายใต้งบประมาณ
   
 
 เพื่อให้งานบริหารอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจต่อเจ้าของโครงการ 
เจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์ในอาคาร/ทรัพย์สิน
   
       
       
       
       
 
   
  อิทธิฤทธิ์   วิเศษศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด


ดำเนินธุรกิจด้านให้คำปรึกษา ในการจัดทำโครงการรับจดทะเบียนอาคารชุดฯ และ
นิติบุคคลอาคารชุด และการบริหารการจัดการอาคารสูงแบบครบวงจร ประกอบด้วย 
งานวิศวกรรม งานบัญชีการเงิน งานกฎหมาย งานอบรมบุคลากร งานสารสนเทศ
สำหรับอาคารชุด, อาคารสำนักงาน, อาคารพักอาศัย และหมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ 
 
   
       
       การศึกษา/ประสบการณ์
   
         -  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         -  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด
         -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด
         -  กรรมการบริหาร บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
         -  ที่ปรึกษาโครงการ เดอะ แพลทินัม ประตูน้ำ
         -  ที่ปรึกษาโครงการ ณุศาศิริ แกรนด์ คอนโด เอกมัย
         -  ที่ปรึกษาโครงการ เดอะพาโน พระราม 3
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาอาคารชุด อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาโครงการ วี ไอ พี คอนโดเชน ชะอำ / ปาล์ม พาวิลเลี่ยน หัวหิน
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาโครงการ วอเตอร์เกท ประตูน้ำ
         -  ที่ปรึกษาโครงการ เดอะแกรนด์ ไอบี หาดใหญ่
         -  ที่ปรึกษาโครงการเดอะนิมมาน่า เชียงใหม่
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
   
       
       ตำแหน่งอื่น ๆ 
   
         - ที่ปรึกษา / การบริหารการจัดการ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
 -  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
 -  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด 

   
       
      ประสบการณ์ และการดูงาน    
       
 
     
   
       
 
     
 
             
 
 
 
 
   
       
 


สุวิทย์ พลอามาตย์
กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 
   
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • American University Alumni (English Language Program
 • JETRO (Japanese Language Program)
 • MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE (The Boss)
   
  ประวัติการทำงาน
 • Management Trainee / Front Office Staff - Hyatt Central Plaza Hotel
 • Front Office Supervisor - Central Plaza Hotel
 • Sales Supervisor - Chow Pha Ta Park Hotel
 • Deputy General Manager - Rama Gardens Hotel
 • Sales & Marketing manager - Pinehurst golf and country club
 • Sales - Marketing & Business Development Manager - นิชดาธานี
 • Operation Manager - สีลม สตรีท พร็อพเพอร์ตี้
 • General Manager - Pacific Grand Management Property
 • General Manager - สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้
 • Executive Director - Thai Condominium Association (สมาคม อาคารชุดไทย)
 • Chief Operation Manager - First Pacific Harrison Property
 • Associated Director - Thai Asset Property
ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
   
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  Krungthep Asset and Consultant Co.,Ltd.
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1181 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์: 02-063-9138 Email: KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
 
     
Current Pageid = 3