Website Banner
 
   
   

สายด่วนบริการ TEL
090-3376501

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            About us  
 
     
       บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
 
             ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน กลุ่มวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ ในสายงานการบริหารทรัพย์สิน
      มีประสบการณ์สูงยาวนานมาไม่น้อยกว่า 18 ปี โดยมีความปรารถนา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการบริหารการจัดการ    
      ทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ ให้เพื่อทรัพย์สินของลูกค้า  มีความคงคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
      ที่ดีกับลูกค้าที่ให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็น
      สำคัญ ซึ่งสามารถยังประโยชน์รวมให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป ดังมีเป้าประสงค์และแนวทางการบริหารงานดังนี้
 
     
 
 
   - การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารให้ผู้ว่าจ้าง  
   - การบริหารอาคาร/ทรัพย์สิน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
   อย่างมีประสิทธิภาพ
 
   - สร้างมาตรฐาน และคุณภาพการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
 
   - เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากการใช้อาคารสถานที่ให้สูงขึ้น 
   และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
   - สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน
   และคุณภาพชีวิตที่ดี
 
   - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและอย่างยั่งยืน
 
 
 
     
   บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
 
 
มีความมั่นใจใความสามารถ ในการทำหน้าที่ดูแล และควบคุมการบริหาร จัดการอาคารแบบมืออาชีพ 
  และมีความเป็นมาตรฐาน  ภายใต้งบประมาณ
 
 
 เพื่อให้งานบริหารอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจต่อเจ้าของโครงการ 
เจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์ในอาคาร/ทรัพย์สิน
 
     
     
     
     
 
   
  อิทธิฤทธิ์   วิเศษศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด


ดำเนินธุรกิจด้านให้คำปรึกษา ในการจัดทำโครงการรับจดทะเบียนอาคารชุดฯ และ
นิติบุคคลอาคารชุด และการบริหารการจัดการอาคารสูงแบบครบวงจร ประกอบด้วย 
งานวิศวกรรม งานบัญชีการเงิน งานกฎหมาย งานอบรมบุคลากร งานสารสนเทศ
สำหรับอาคารชุด, อาคารสำนักงาน, อาคารพักอาศัย และหมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ 
 
 
     
       การศึกษา/ประสบการณ์
 
         -  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         -  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด
         -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด
         -  กรรมการบริหาร บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
         -  ที่ปรึกษาโครงการ เดอะ แพลทินัม ประตูน้ำ
         -  ที่ปรึกษาโครงการ ณุศาศิริ แกรนด์ คอนโด เอกมัย
         -  ที่ปรึกษาโครงการ เดอะพาโน พระราม 3
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาอาคารชุด อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาโครงการ วี ไอ พี คอนโดเชน ชะอำ / ปาล์ม พาวิลเลี่ยน หัวหิน
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาโครงการ วอเตอร์เกท ประตูน้ำ
         -  ที่ปรึกษาโครงการ เดอะแกรนด์ ไอบี หาดใหญ่
         -  ที่ปรึกษาโครงการเดอะนิมมาน่า เชียงใหม่
         -  ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
 
     
       ตำแหน่งอื่น ๆ 
 
         - ที่ปรึกษา / การบริหารการจัดการ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
 -  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
 -  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด 

 
     
      ประสบการณ์ และการดูงาน  
     
 
     
 
     
 
     
 
             
 
 
 
 
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1350/80 ชั้น 8 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์ ซอยพัฒนาการ 36 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-719-3977  โทรสาร 02-719-3977  EMAIL : KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
สายด่วนบริการ 090-377-6501, 081-916-8183  คุณอิทธิฤทธิ์  วิเศษศักดิ์
 
     
Current Pageid = 3