สายด่วนบริการ TEL
02-063-9138

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            ที่ปรึกษางานบริหารคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร
 
 
     
 
 
     
 
  ที่ปรึกษางานบริหารคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร
 
 
              • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบงานบริหารอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
              •  ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร และนิติกรรมสัญญา  รวมถึงกรมธรรม์   ประกันภัยที่จะกระทำขึ้นในนาม
                 นิติบุคคลอาคารชุดฯ
              •  ให้คำแนะนำในการจัดองค์กรบริหารการจัดการ
              •  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการว่าจ้างงานบริการต่าง ๆ ของอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
              •  ให้คำแนะนำในการใช้ประโยชน์ภายในห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ
                 และเจตนารมย์พระราชบัญญัติอาคารชุดฯและหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
              •  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประงาน รายรับ รายจ่ายอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
              •  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่
              •  ให้คำแนะนำเพื่อให้การบริหารเป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย
              •  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างข้อบังคับ และระเบียบของอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
 
     
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  Krungthep Asset and Consultant Co.,Ltd.
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1181 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์: 02-063-9138 Email: KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
 
     
Current Pageid = 10