สายด่วนบริการ TEL
02-063-9138

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร และอาคารประหยัดพลังงาน
 
 
     
   
     
 
  ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร และอาคารประหยัดพลังงาน
 
 
                ดำเนินการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพ
                 ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีอายุการทำงานที่ยาวนาน
              •  การควบคุมดูแลและตรวจสอบผู้รับเหมาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานวิศวกรรมอาคาร เช่น
                 งานไฟฟ้า งานปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานสุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
              •  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการบำรุงรักษางานระบบหลัก
                 เป็นประจำทุกเดือน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์
                 โดยสาร เป็นต้น                          
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  Krungthep Asset and Consultant Co.,Ltd.
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1181 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์: 02-063-9138 Email: KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
 
     
Current Pageid = 12