สายด่วนบริการ TEL
02-063-9138

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            การจดทะเบียนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
 
 
     
 
 
     
 
  การจดทะเบียนอาคารชุด
 
 
     
               ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดวางผังที่ดินเพื่อจดทะเบียนอาคารชุด
              •  ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด
              •  จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของแต่ละห้องชุดที่มีในทรัพย์ส่วนกลาง
              •  จัดทำรายการกระจายหนี้จำนองของแต่ละห้องชุด
              •  ประสานงานกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกระจายหนี้จำนองของแต่ละห้องชุด
              •  จัดทำรายการทรัพย์ส่วนกลางจัดทำรายการทรัพย์ส่วนบุคคล
              •  วางระบบและแผนงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
              •  กำหนดวงเงิน “กองทุน” และวิธีการเรียกเก็บ
               จัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / ส่วนตัว และกำหนดวิธีการเรียกเก็บ
              •  ร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดและร่างกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
              •  ยื่นจดทะเบียนอาคารชุด
              •  นัดหมายและติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ดิน  และสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน (สปท.)
                 ในการตรวจอาคาร

              •  ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่ดินในการทำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2)
              •  ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
              •  ประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ในส่วน
                 ของ “ผู้ว่าจ้าง”
                จัดวางนโยบายและแนวทางในการบริหารอาคารชุด
               ให้คำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา

 
     
 
  การจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
              • จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียน
            • ร่างข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
            • การจัดทำอัตราส่วนการจัดเก็บค่าบริหารส่วนรวม
            • การจัดประชุมเสวนา และการจัดประชุมใหญ่สมาชิก
            • การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  Krungthep Asset and Consultant Co.,Ltd.
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1181 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์: 02-063-9138 Email: KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
 
     
Current Pageid = 13