สายด่วนบริการ TEL
02-063-9138

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            การจัดประชุมใหญ่คอนโดและหมู่บ้านจัดสรร 
 
 
     
 
 
     
 
  การจัดประชุมใหญ่คอนโด (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร 
 
 
                จัดทำเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในการประชุมและการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 
              •  จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม
              •  จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการจัดในการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าประชุม , ผู้ประสาน
                 งานการประชุม , นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นสำหรับประสานงานภายในที่ประชุม
              •  จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
              •  จัดทำเอกสารลงทะเบียนและใบลงคะแนนเสียง
              •  จัดเตรียมสถานที่ประชุม พร้อมประชุมทีมงานสำหรับการจัดประชุม
              •  การควบคุมการประชุมตามวาระการประชุม และและจัดทำรายงานการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมนำส่ง 
              •  ดำเนินการยื่นจดทะเบียนและออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่ดิน ตามมติที่ประชุมใหญ่
                 เจ้าของร่วม (ถ้ามี)
 
 
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  Krungthep Asset and Consultant Co.,Ltd.
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1181 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์: 02-063-9138 Email: KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
 
     
Current Pageid = 14