สายด่วนบริการ TEL
02-063-9138

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            Services  
 
     
        บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
 
 
                ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานกลุ่มวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ ในสายงานการบริหารทรัพย์สิน
มีประสบการณ์สูงยาวนานมาไม่น้อยกว่า 18 ปี โดยมีความปรารถนา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการบริหารการจัดการ 
ทรัพย์สินอ
ย่างมืออาชีพเพื่อให้ทรัพย์สินของลูกค้ามีความคงคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับลูกค้าที่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร    โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
     
   
     
       งานบริการของเรา  
 
   1.  งานบริหารการจัดการคอนโด (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
   2.  ที่ปรึกษางานบริหารคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร
 
   3.  ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/อสังหาริมทรัพย์
 
   4.  ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร และอาคารประหยัดพลังงาน
 
   5.  การจดทะเบียนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
 
   6.  การจัดประชุมใหญ่คอนโด (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  Krungthep Asset and Consultant Co.,Ltd.
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1181 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์: 02-063-9138 Email: KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
 
     
Current Pageid = 4